Om professionaliteit aan te tonen zijn wij geregistreerd bij beroepsverenigingen die kwaliteit waarborgen. De begeleiding bij Goudvinder wordt vaak (deels) vergoed. Voor welke vergoeding u in aanmerking komt, hangt af van de begeleider en uw zorgverzekeraar.

Jorien

Jorien is speltherapeut en ingeschreven bij de landelijke beroepsvereniging NVVS. Klik hier om te kijken welke vergoedingen gelden bij Jorien. Sommige zorgverzekeraars stellen als extra voorwaarde dat de speltherapeut ook is aangesloten bij de koepel RBCZ.TCZ. Jorien is hier ook bij aangesloten.

Registratienummer NVVS: K-15031

Licentienummer RBCZ: 209227 R

Els

Els is kinder- en jeugdtherapeut en ingeschreven bij beroepsvereniging VvvK. Klik hier om te kijken welke vergoedingen gelden. Sommige zorgverzekeraars stellen als extra voorwaarde dat de therapeut ook is aangesloten bij de koepel RBCZ.TCZ. Ook hierbij is zij aangesloten.

Registratienummer VvvK : A-16-208

Licentienummer RBCZ: 409199 R

 

Nancy

Nancy is kinder- en jeugdtherapeut en ingeschreven bij beroepsvereniging VvvK. Klik hier om te kijken welke vergoedingen gelden. Sommige zorgverzekeraars stellen als extra voorwaarde dat de therapeut ook is aangesloten bij de koepel RBCZ.TCZ. Ook hierbij is zij aangesloten.

Registratienummer VvvK : A-17-228

 

Licentienummer RBCZ: 171074R

 

Joyce

Joyce is integratief kindertherapeut en ingeschreven bij beroepsvereniging VIT. Klik hier om te kijken welke vergoedingen gelden. Sommige zorgverzekeraars stellen als extra voorwaarde dat de therapeut ook is aangesloten bij de koepel RBCZ.TCZ. Ook hierbij is zij aangesloten.

VIT beroepsregistratienummer :   587.18.A

 

Licentienummer RBCZ: 180255R

 

Vergoed uw verzekeraar de therapie?

Wilt u zeker weten of uw verzekeraar vergoed, dan kun u het beste zelf even bellen. Bij begeleiding van Jorien, geef dan aan dat het om speltherapie gaat. Bij begeleiding van Els, Nancy of Joyce, vermeldt dan dat het gaat om integratieve kinder- en jeugdtherapie.

Heeft u hierover meer vragen, mail of bel dan gerust!

Klachtenregeling

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook wij voldoen aan deze eisen.

Bij ontevredenheid neem dan contact op, zodat we samen in gesprek kunnen waarbij geluisterd wordt naar uw verhaal. Mocht dit niet naar wens verlopen dan kunt u contact opnemen met een geschilleninstantie. Dit betreft de SCAG rondom de begeleiding van Els, Joyce en Nancy en Quasir rondom de begeleiding van Jorien. Het klachtenreglement is op de praktijk inzichtelijk. Vraag hier naar als u dit wil!