De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een nieuwe wet die per 25 mei 2018 van toepassing is. Deze wet geldt in de gehele Europese Unie en vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).Met de komst van de AVG worden privacyrechten versterkt en uitgebreid. Wij vinden dit een goede zaak en verzekeren je dat wij zorgvuldig, AVG-proof met uw gegevens omgaan.