Beste ouder(s)/verzorger(s),

Om mij alvast voor te kunnen bereiden op ons intakegesprek, vraag ik u deze vragenlijst in te vullen. Ik wil u vragen deze, wanneer mogelijk, samen in te vullen.

Om mij goed voor te kunnen bereiden, zou het fijn zijn als u ervoor zorgt dat de ingevulde vragenlijst uiterlijk een week voor ons gesprek is verzonden.

Voor alle duidelijkheid verzeker ik u dat zonder uw toestemming deze informatie niet in handen van derden komt.

Met hartelijke groet,
Els Barendse

Sociaal-emotionele ontwikkeling