Individueel kind

individuelebegeleiding
 • Voor kinderen van 4 tot en met 21 jaar
 • Individuele begeleiding op maat
 • Belemmerd worden door interne factoren zoals (faal)angst, onzekerheid, eetproblemen, slaapproblemen, zindelijkheidsproblemen, overgevoeligheid
 • Of hun onzekerheid uiten in driftbuien, contactproblemen of pestgedrag
 • Moeite met omgaan van emoties
 • Heftige gebeurtenis hebben meegemaakt zoals bijvoorbeeld echtscheiding ouders, verlies, ziekte (zichzelf of naaste), spanning thuissituatie
 • Of voor welke zorgen dan ook

 

Je kind krijgt alle ruimte om in een sfeer van vertrouwen te werken aan zelfvertrouwen, inzicht in zichzelf, leren wat zijn sterke kanten zijn om van daaruit de moeilijkheden aan te kunnen. Ook is er aandacht voor de gevoelens van je kind en leert het oefeningen om zich blij en ontspannen te voelen.

Werkwijze

Intakegesprek:

Het gesprek is bedoeld als kennismaking. Aan de hand van een door u ingevuld intakeformulier zullen we met elkaar de ontwikkeling van het leven van uw kind van baby tot nu bespreken. Uiteindelijk stellen we doelen met elkaar op voor zowel uw kind als voor u en houden we deze als leidraad erbij tijdens de verdere begeleiding.

Sessies:

Het basispakket bevat vijf wekelijke sessies met uw kind en zal afgesloten worden met een oudergesprek, waarin we de voortgang, de ontwikkelingen thuis en tijdens de sessies met elkaar bespreken. Je krijgt tips en handvatten om ook thuis verschil te maken om optimaal resultaat te behalen.

Het complete pakket gaat een niveau verder. Na de eerste vier wekelijkse sessies, bespreken we de opgestelde doelen en stellen we ze bij. Het tweede blok bestaat uit vier sessies (1x per twee of drie weken) en sluiten we af met een oudergesprek. Je krijgt een verslag, dat houvast en tips geeft voor de komende jaren. Er zijn in dit tweede blok bredere mogelijkheden, compleet gericht op de behoeften van uw kind. Ze zijn bedoeld om uw kind nog verder te laten groeien, bijvoorbeeld door een gesprek met de leerkracht of een ouder-kindsessie.

Het basispakket is voldoende voor kinderen met één hulpvraag. Is de hulpvraag nog onduidelijk of zijn er meerdere vragen en onderwerpen? Dan raden wij het complete pakket aan. Onze ervaring is dat het complete pakket meer diepgang en betere resultaten op de lange termijn geeft.

En dan verder:

Onze ervaring leert dat kinderen en ouders nu fijn met elkaar verder kunnen genieten van hun leven, met oefeningen, handvatten, tips, maar vooral met zelfvertrouwen.

Basis

€577,50
€577,50
 • 5 sessies van één uur, gedurende 2 tot 3 maanden
 • Individueel op maat gemaakte persoonlijke begeleiding
 • Het intakegesprek met ouders
 • 1 oudergesprek die in een veilige, respectvolle sfeer plaatsvindt
 • Veel tips en handvatten voor jou als ouder
 • Zo mogelijk oefeningen op papier in een mapje speciaal voor je kind.
  Ook wordt hierin uitgelegd wat de oefening inhoudt en het doel is.
 • Indien wenselijk email-contact tussendoor
 • Prijs basispakket: €577,50 Je mag ook in twee delen betalen. Uiteraard kunnen de sessies worden opgedeeld in aantal keren, zodat je de factuur kan indienen bij je zorgverzekeraar of bij de belasting.

Compleet

€880
€880
 • 8 sessies van één uur, gedurende 4 tot 6 maanden
 • Individueel op maat gemaakte persoonlijke begeleiding
 • Het intakegesprek met ouders
 • 2 oudergesprekken die in een veilige, respectvolle sfeer plaatsvinden;
 • Veel tips en handvatten voor jou als ouder
 • Zo mogelijk oefeningen op papier in een mapje speciaal voor je kind.
  Ook wordt hierin uitgelegd wat de oefening inhoudt en het doel is.
 • Indien wenselijk email-contact tussendoor
 • Prijs compleet pakket: €880,- In overleg mag je ook in termijnen betalen. Uiteraard kunnen de sessies worden opgedeeld in aantal keren, zodat je de factuur kan indienen bij je zorgverzekeraar of bij de belasting.