Hiervoor kies je wanneer je wilt dat je:

 • een op maat gemaakt programma krijgt;
 • inzicht krijgt in de belevingswereld van je kind;
 • zelf handvatten krijgt om om te kunnen gaan met de moeilijkheden van je kind;
 • kind alle aandacht krijgt en er specifiek aandacht is voor zijn problemen en oplossingen;
 • kind nieuw gedrag aanleert dat hij kan gebruiken in het dagelijks leven.

Gouden therapie

individuelebegeleiding
 • Voor kinderen van 6 tot en met 18 jaar
 • Belemmerd worden door interne factoren zoals faalangst, onzekerheid, eetproblemen, slaapproblemen, zindelijkheidsproblemen, overgevoeligheid
 • Of hun onzekerheid uiten in driftbuien, contactproblemen of pestgedrag

Speltherapie

kinderbegeleiding
 • Voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar;
 • Moeite met omgaan van emoties
 • Heftige gebeurtenis hebben meegemaakt zoals bijvoorbeeld echtscheiding ouders, verlies, ziekte (zichzelf of naaste), spanning thuissituatie