individuelebegeleiding
 • Voor kinderen van 6 tot en met 18 jaar
 • Belemmerd worden door interne factoren zoals faalangst, onzekerheid, eetproblemen, slaapproblemen, zindelijkheidsproblemen, overgevoeligheid
 • Of hun onzekerheid uiten in driftbuien, contactproblemen of pestgedrag

Je kind krijgt alle ruimte in een sfeer van vertrouwen om zich op zijn gemak te voelen. Hierdoor kan er gewerkt worden aan meer zelfvertrouwen, inzicht in zichzelf, leren wat zijn sterke kanten zijn en daardoor de moeilijkheden veel gemakkelijker aan te kunnen. Ook is er aandacht voor de gevoelens van je kind en leert hij oefeningen om zich blij en ontspannen te voelen.

Ervaringen van andere ouders

Werkwijze

Intakegesprek:

Het gesprek is bedoeld als kennismaking. Aan de hand van een door u ingevuld intakeformulier zullen we met elkaar de ontwikkeling van het leven van uw kind van baby tot nu bespreken. Uiteindelijk stellen we doelen met elkaar op voor zowel uw kind als voor u en houden we deze als leidraad erbij tijdens de verdere begeleiding.

Sessies:

Het basispakket bevat vijf wekelijke sessies met uw kind en zal afgesloten worden met een oudergesprek, waarin we de voortgang, de ontwikkelingen thuis en tijdens de sessies met elkaar bespreken. Je krijgt tips en handvatten om ook thuis verschil te maken om optimaal resultaat te behalen.

Het complete pakket gaat een niveau verder. Na de eerste vier wekelijkse sessies, bespreken we de opgestelde doelen en stellen we ze bij. Het tweede blok bestaat uit vier sessies (1x per twee of drie weken) en sluiten we af met een oudergesprek. Je krijgt een verslag, dat houvast en tips geeft voor de komende jaren. Er zijn in dit tweede blok bredere mogelijkheden, compleet gericht op de behoeften van uw kind. Ze zijn bedoeld om uw kind nog verder te laten groeien, bijvoorbeeld door een gesprek met de leerkracht of een ouder-kindsessie.

Het basispakket is voldoende voor kinderen met één hulpvraag. Is de hulpvraag nog onduidelijk of zijn er meerdere vragen en onderwerpen? Dan raden wij het complete pakket aan. Onze ervaring is dat het complete pakket meer diepgang en betere resultaten op de lange termijn geeft.

En dan verder:

Onze ervaring leert dat kinderen en ouders nu fijn met elkaar verder kunnen genieten van hun leven, met oefeningen, handvatten, tips, maar vooral met zelfvertrouwen. Na een paar maanden nemen we contact met u op, omdat we altijd heel benieuwd zijn naar hoe het verloopt. Ieder kind dat we hebben begeleid gaat nog regelmatig door onze gedachten.

Basis

€577,50
€577,50
 • 5 sessies van één uur, gedurende 2 tot 3 maanden
 • Individueel op maat gemaakte persoonlijke begeleiding
 • Het intakegesprek met ouders
 • 1 oudergesprek die in een veilige, respectvolle sfeer plaatsvindt
 • Veel tips en handvatten voor jou als ouder
 • Zo mogelijk oefeningen op papier in een mapje speciaal voor je kind.
  Ook wordt hierin uitgelegd wat de oefening inhoudt en het doel is.
 • Indien wenselijk email-contact tussendoor
 • Prijs basispakket: €577,50 Je mag ook in twee delen betalen. Uiteraard kunnen de sessies worden opgedeeld in aantal keren, zodat je de factuur kan indienen bij je zorgverzekeraar of bij de belasting.

Compleet

€880
€880
 • 8 sessies van één uur, gedurende 4 tot 6 maanden
 • Individueel op maat gemaakte persoonlijke begeleiding
 • Het intakegesprek met ouders
 • 2 oudergesprekken die in een veilige, respectvolle sfeer plaatsvinden;
 • Veel tips en handvatten voor jou als ouder
 • Zo mogelijk oefeningen op papier in een mapje speciaal voor je kind.
  Ook wordt hierin uitgelegd wat de oefening inhoudt en het doel is.
 • Indien wenselijk email-contact tussendoor
 • Prijs compleet pakket: €880,- In overleg mag je ook in termijnen betalen. Uiteraard kunnen de sessies worden opgedeeld in aantal keren, zodat je de factuur kan indienen bij je zorgverzekeraar of bij de belasting.